Herroepingsrecht

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht bij de
Schoonenberg webshop


Herroepingsrecht
U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.


De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Schoonenberg HoorSupport op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor een mail sturen naar klantenservice@schoonenberg.nl.


Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.


Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.” NL L 304/84
Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011


U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na ontvangst van uw bestelling aan ons terug te zenden.